Charakteristika:

NEKROteatro produkuje zejména autorské, tragi-komickéhry, které mají za cíl cynickou optikou odrážet strasti a slasti lidství, v celé jejich dekadentní kráse.
Inspiruje se i klasickými pohádkami (Pankáč a Ježibaba, Kachní dvorek) anebo literárními texty které vycházejí z osobních zkušeností (Borderline).

Stěžejním motivem pro všechny hry je autenticita a naturalizmus a vyostření rádoby normálních mezilidských situací do extrémní, až groteskní polohy.

Název souboru byl inspirován první hrou NEKROgames, a zároveň myšlenkami psychologa Ericha Fromma, který za původ zla v lidech, jakožto jediných
živočichů schopných úmyslného zla, viděl patologicky vyhrocené formy nekrofilie, narcismu a incestu.

Za nekrofilii označoval nenávist k živému (NEKROgames)
Narcismem rozuměl přehnanou lásku k vlastní domnělé dokonalosti (Kachní dvorek; Čekání na Mickey Rourka)
A incestem nezdravou duševní vázanost na své rodiče.(Borderline)

Tvrdil, že všechny tyto vlastnosti jsou do jisté míry přítomny u každého člověka. Patologicky vyhrocenou směs všech tří původců nazýval „syndrom rozpadu“.

MAIN BRAIN:

Jana Micenková: režisér, scénarista,dramatik

Narodila se v Košicích, vystudovala pražskou FAMU, natočila 4 krátkometrážní filmy, z nichž film Zuřivost získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon na Mental power festivalu 2016.
V r. 2012 absolvovala stáž na Islandu, jako asistent režie evropského souboru Vesturport při přípravě švédsko-dánsko-islandské hry Bastards.
V r. 2013 založila nezávislý divadelní soubor NEKROteatro.
Momentálně pracuje na vývoji svého autorského, debutového celovečerního filmu Babičce.


Ocenění:

Dramatický text Velký šváb na facebooku:
  • cena Slovenského literárního fondu (2012)
  • cena poroty na soutěži pro mladé dramatiky "VEJK AP" (2011)
Dramatický text NEKROgames:
  • 1. místo v soutěži pro mladé dramatiky "VEJK AP" (2012)
  • 4. místo v slovenské soutěži dramatických textů DRÁMA 2012
  • cena Slovenského literárního fondu za nejlepší dramatický počin 2013
Literární text (povídka) NEKROgames:
  • cena poroty na slovenské literární soutěži POVIEDKA 2012
Literární text (novela) Najkrajšie roky
  • oceněn v celoslovenské soutěži DEBUT roku 2012